Výběrové řízení na pozici školníka

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu, případně v ředitelně školy či na telefonu 724 765 404. Mgr. Jana Marková

Informace pro zákonné zástupce a žáky 2. stupně

Od 8. června 2020 nabízíme možnost vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhého stupně. Bude se jednat o konzultace k jednotlivým předmětům či třídnické hodiny. Účast žáků bude dobrovolná a nebude se jednat o každodenní provoz - počítáme s četností 1-2x týdně. Žádám tedy rodiče, aby potvrdili zájem o tyto aktivity třídnímu učiteli vyplněním dotazníku, který bude zaslán prostřednictvím systému Komens. Vzhledem k nutnosti zajištění organizace provozu školy, prosím, o co nejrychlejší odpověď. S pozdravem, Jana Marková

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Vážení rodiče, milí žáci,
chtěla bych Vám sdělit několik důležitých informací k znovuotevření školy:

- nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit;

- pokud žáci při prvním vstupu do školy (tj. 25. 5. 2020) neodevzdají tiskopisy o potvrzení zájmu a čestná prohlášení a dále pak každý den nebudou mít 2 roušky + sáček, nebudou vpuštěni do školy;

Ředitelské volno

Milí žáci, vážení rodiče, z důvodu celodenního vzdělávání učitelského sboru vyhlašuji na pondělí 18. 5. 2020 ředitelské volno pro žáky. Mgr. Jana Marková

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,
chtěla bych Vás tímto informovat, že hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bude probíhat dle vyhlášky č. 211/2020 Sb., která je účinná od 27. 4.2020.

Na jejím základě bude hodnocení vycházet:
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

Jednotná přijímací zkouška - aktualizováno

Jednotná přijímací zkouška v tomto školním roce (2019/2020) proběhne pro čtyřleté obory 8. června.

Schéma školních přijímacích zkoušek stanovilo ministerstvo vyhláškou, jejich rozpis přikládám pod tento text.

Zároveň přidávám podrobné informace MŠMT ke konání jednotných přijímacích zkoušek.

V rámci podpůrné kampaně Přijímačky bez obav připravil CERMAT testovací prostředí pojmenované Procvičování testů a úloh, které naleznete na webu https://procvicprijimacky.cermat.cz.

ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY!!!

Vážení rodiče, milí žáci,

Oznámení výsledku řízení o přijetí k základnímu vzdělávání

Výsledky přijímacího řízení naleznete v následujícím odkaze ...

Pouť v Libštátě

V Libštátě ...

První třída nezahálí!

To je pravda ...

Přijímací zkoušky na SŠ - otázky a odpovědi

MŠMT rozšířilo informaci k problematice jednotných přijímacích zkoušek:

Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek?
Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.

Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení?

Sběr ve školním roce 2019/2020 - bude ukončen 16. května

Prosím všechny co nosí do školy sběr, aby pokračovali tak jak jsou zvyklí - petláhve, tetrapaky a papír se nosí do barevných kontejnerů před cihelnou pod školou. Množství kusů petek/tetrapaků či kilogramů papíru mi prosím posílejte do 16. května na email : kminkovajana@mzslibstat.cz

Sběr elektroodpadu a baterií je pro tento školní rok ukončen.

NOVÉ INFORMACE - HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

Dnes došlo na tiskové konferenci ministra školství Roberta Plagy k upřesnění informací týkajících se školství, které včera odpoledne přijala vláda.

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Doplnění k zápisu k povinné školní docházce

Vážení rodiče,
v zápisním listu v "Bude navštěvovat ŠD" uveďte, prosím:
R jako ranní (od 6:35 do 7:35 hodin) a O jako odpolední (od 11:35 do 16:00 hodin). Děkuji, Jana Marková

Chystání na Velikonoce

Velikonoce budou ...

Stránky

Dnes je

12. 8. 2022, 23:11

Svátek má Klára

Školní výlety, exkurze 2016/17

Projekty

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1