Organizace posledního týdne

Vážení rodiče, milí žáci!

V posledním červnovém týdnu již nebude probíhat výuka žáků 2. stupně formou konzultačních hodin jako doposud.

Žáci 2. stupně se dostaví do školy následovně:

úterý 23.6.

7.B: třídnické hodiny (odevzdávání učebnic, úklid, administrativa, třídnické práce)

8. třída: třídnické hodiny (odevzdávání učebnic, úklid, administrativa, třídnické práce)

středa 24.6.

6. třída: třídnické hodiny (odevzdávání učebnic, úklid, administrativa, třídnické práce) + procházka

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Milí žáci, vážení rodiče, po projednání se zřizovatelem bylo rozhodnuto, že ve dnech 29. a 30. 6. 2020 bude vyhlášeno ředitelské volno pro žáky. Vysvědčení bude předáváno v pátek 26. 6. 2020. O programu v posledním týdnu tohoto školního roku budete včas informováni. Mgr. Jana Marková

Aktuální informace pro žáky 2. stupně a jejich zákonné zástupce

Vážení rodiče, milí žáci 2. stupně, z rozhodnutí MŠMT je žákům 2. stupně umožněna přítomnost v základní škole ...

Výběrové řízení na pozici školníka

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu, případně v ředitelně školy či na telefonu 724 765 404. Mgr. Jana Marková

Informace pro zákonné zástupce a žáky 2. stupně

Od 8. června 2020 nabízíme možnost vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhého stupně. Bude se jednat o konzultace k jednotlivým předmětům či třídnické hodiny. Účast žáků bude dobrovolná a nebude se jednat o každodenní provoz - počítáme s četností 1-2x týdně. Žádám tedy rodiče, aby potvrdili zájem o tyto aktivity třídnímu učiteli vyplněním dotazníku, který bude zaslán prostřednictvím systému Komens. Vzhledem k nutnosti zajištění organizace provozu školy, prosím, o co nejrychlejší odpověď. S pozdravem, Jana Marková

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Vážení rodiče, milí žáci,
chtěla bych Vám sdělit několik důležitých informací k znovuotevření školy:

- nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit;

- pokud žáci při prvním vstupu do školy (tj. 25. 5. 2020) neodevzdají tiskopisy o potvrzení zájmu a čestná prohlášení a dále pak každý den nebudou mít 2 roušky + sáček, nebudou vpuštěni do školy;

Ředitelské volno

Milí žáci, vážení rodiče, z důvodu celodenního vzdělávání učitelského sboru vyhlašuji na pondělí 18. 5. 2020 ředitelské volno pro žáky. Mgr. Jana Marková

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,
chtěla bych Vás tímto informovat, že hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bude probíhat dle vyhlášky č. 211/2020 Sb., která je účinná od 27. 4.2020.

Na jejím základě bude hodnocení vycházet:
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

Jednotná přijímací zkouška - aktualizováno

Jednotná přijímací zkouška v tomto školním roce (2019/2020) proběhne pro čtyřleté obory 8. června.

Schéma školních přijímacích zkoušek stanovilo ministerstvo vyhláškou, jejich rozpis přikládám pod tento text.

Zároveň přidávám podrobné informace MŠMT ke konání jednotných přijímacích zkoušek.

V rámci podpůrné kampaně Přijímačky bez obav připravil CERMAT testovací prostředí pojmenované Procvičování testů a úloh, které naleznete na webu https://procvicprijimacky.cermat.cz.

ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY!!!

Vážení rodiče, milí žáci,

Oznámení výsledku řízení o přijetí k základnímu vzdělávání

Výsledky přijímacího řízení naleznete v následujícím odkaze ...

Pouť v Libštátě

V Libštátě ...

První třída nezahálí!

To je pravda ...

Přijímací zkoušky na SŠ - otázky a odpovědi

MŠMT rozšířilo informaci k problematice jednotných přijímacích zkoušek:

Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek?
Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.

Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení?

Sběr ve školním roce 2019/2020 - bude ukončen 16. května

Prosím všechny co nosí do školy sběr, aby pokračovali tak jak jsou zvyklí - petláhve, tetrapaky a papír se nosí do barevných kontejnerů před cihelnou pod školou. Množství kusů petek/tetrapaků či kilogramů papíru mi prosím posílejte do 16. května na email : kminkovajana@mzslibstat.cz

Sběr elektroodpadu a baterií je pro tento školní rok ukončen.

Stránky

Dnes je

27. 11. 2021, 08:55

Svátek má Xenie

Školní výlety, exkurze 2016/17

Projekty
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1