Adaptační mini-kurz žáků 7. třídy

Žáci 7. třídy začali nový školní rok malým adaptačním mini-kurzem. Dva dny, které společně strávili mimo školu v táborovém areálu v Roškopově, využili nejen ke sdílení zážitků z prázdnin, ale i k připomenutí základních pravidel chování...

Doufám, že si všichni společně strávený čas užili a že nám tento pobyt usnadní vzájemnou spolupráci ve škole : )

Výstava "Junák - Skauti a skautky v Libštátě"

Během čtvrtka 2. a pátka 3. září navštívili žáci obou stupňů výstavu "Junák - Skauti a skautky v Libštátě", ktrá se konala již od 21. srpna v Kulturním domě Libštát. Seznámili se na ní s historií místní organizace Junáka - Skauta a vidět mohli nejen řadu fotografií, novinových článků a zápisů z kronik, ale i předmětů, které Skauti při své činnosti používají. Výstavou nás provedl pan učitel Jaroslav Vávra, kterému tímto velmi děkujeme!
Vystavené fotografie a dokumenty byly většinou z archivu pana Jiřího Beldy. Výstavu zorganizoval pan Lubomír Fejfar.

Adaptační kurz žáků 6. třídy ve Strážném

Žáci šesté třídy začali svoje soužití ve společné třídě adaptačním pobytem ve Strážném nad Vrchlabím, kde se od pondělí 6.9. do středy 8.9. vzájemně seznamovali a poznávali.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
chtěla bych Vám i všem žákům poděkovat za bezproblémový průběh screeningového testování v úvodu nového školního roku. Dle prohlášení ministra zdravotnictví a ministra školství na středeční tiskové konferenci nebude nyní pokračovat a zatím není naplánováno ani jeho pokračování.

V posledních dnech se vyskytla zvýšená nemocnost žáků (kašel, bolest v krku, hlavy, rýma nebo vysoké teploty, v některých případech i zažívací potíže) a mnoho z nich jsme museli poslat během výuky domů. Žádám Vás proto, neposílejte děti s těmito potížemi do školy.

Seznam pomůcek pro I. třídu

* Taška, penál, přezůvky, láhev na pití, visací zámek na šatní skříňku
* Voskovky, hadřík, guma, igelitový ubrus o rozměrech asi 50 cm x 60 cm, pracovní tričko nebo zástěrka, 4 obaly na velké sešity (A 4), 8 obalů na malé sešity (A 5), desky na sešity formátu A 4, papírové kapesníky, roušky v sáčku
* Cvičební úbor - tričko, tepláky, sportovní obuv s podrážkou vhodnou do haly - bílé nebo tělové barvy (uložit do látkového sáčku)

Dotazník k realizované distanční výuce

Vážení rodiče,

rádi bychom znali Váš názor na průběh distančního (dálkového) vzdělávání na naší škole.

Žádáme tedy všechny rodiče o vyplnění ankety (za každé dítě jednou):

https://forms.gle/JPXJvex6w72YfPcW8

Vyplňte, prosím, do 30.6. 2021!

Děkujeme!

Výsledky voleb do školské rady

Na další volební období (od 12. 7. 2021 do 11. 7. 2024) byli do školské rady zvoleni:

zástupci zákonných zástupců:
paní Martina Ježková, paní Stanislava Piry

zástupci městysu:
pan David Farský, Ing. Jan Šimůnek

zástupci pedagogů:
Mgr. Milena Hloušková, Mgr. Šárka Svatá

Volba členů školské rady (ze strany zákonných zástupců žáků)

Vážení rodiče,

jelikož uplynulo tříleté volební období školské rady, jež bylo ještě prodlouženo díky vyhlášenému nouzovému stavu, musíme přikročit k volbě nových členů na další období. Prosím o vyplnění dotazníku, který Vám bude odeslán na e-maily Vašich dětí nejpozději do konce tohoto týdne, tj. 9. 5. 2021.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kterým volební období končí, za spolupráci a pomoc ve snaze zlepšit naši školu.
Děkuji, Jana Marková

Organizační pokyny pro žáky 2. a 3. ročníku a jejich zákonné zástupce

Stále platí, že prezenční výuky se mohou zúčastnit pouze žáci bez příznaků onemocnění COVID-19. Žáci v průběhu dne jsou povinni dodržovat nastavená opatření k zamezení šíření této nemoci. Po celou dobu přítomnosti ve škole (kromě konzumace svačiny a oběda a pitného režimu) jsou žáci povinni používat chirurgickou roušku.

Dne 12. 4. 2021 se shromáždí žáci 2. ročníku před vchodem do budovy v 7:45 hodin, žáci 3. ročníku v 8:00 hodin.

Hodnocení žáků v prvním pololetí 2020/21

Žáci budou hodnoceni prostřednictvím klasifikace (známek) tak, jak to stanovují pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve školním řádu MZŠ Libštát. V souvislosti s vysokým podílem distanční výuky v tomto školním roce vydalo MŠMT doporučení k hodnocení na vysvědčení za první pololetí. Toto doporučení se samozřejmě promítne do pololetního hodnocení i na naší škole. Hodnocení bude vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů, kterých žák/žákyně v hodnoceném období dosáhl/a, ale bude přihlíženo i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání.

DISTANČNÍ SNĚHULÁK -nová soutěž!!

Vážení žáci, rodiče, učitelé!
V rámci posílení imunity je dobré chodit ven a nyní, když napadl sníh, máme nové možnosti zábavy!

Výuka od 11. 1. 2021 - aktualizováno 14. 2. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na svých stránkách informovalo, že provoz škol bude v období od 11. ledna do 28. února 2021 i nadále probíhat ve stejném režimu, tzn. prezenční výuka 1. a 2. ročníku, distanční výuka 3. - 9. ročníku.
Jana Marková

Použití kamer při meetu

Stanovisko MŠMT a Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Informace pro žáky 1. stupně a jejich zákonné zástupce

1. a 2. ročník

Od 4. 1. 2021 bude výuka probíhat prezenčně dle stálého rozvrhu. V rámci opatření MŠMT je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání. Je však doporučen pobyt žáků na čerstvém vzduchu, proto žádáme rodiče, aby své děti v případě příznivého počasí na tuto variantu připravili.

Provoz školy v lednu 2021

Milí žáci, vážení rodiče,
dle dnešního usnesení vlády nastoupí k prezenční výuce v pondělí 4. 1. 2021 pouze žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní žáci se budou vzdělávat distančním způsobem.

Školní stravování
Žáci 1. a 2. ročníku budou přihlášeni ke stravování. V případě nepřítomnosti žáků nebo nezájmu o školní stravování je třeba obědy odhlásit. Průběh stravování a nástupy na oběd budou probíhat za mimořádných hygienických opatření a dle speciálních rozpisů.

Stránky

Dnes je

27. 11. 2021, 10:30

Svátek má Xenie

Školní výlety, exkurze 2016/17

Projekty
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1