Věznice Rýnovice

V pátek 31. května 2019 žáci osmé třídy vyrazili na exkurzi do Věznice Rýnovice. Tato proběhla v rámci projektu prevence kriminality, tamější vychovatelé nás provedli věznicí, ukázali vycházkový dvůr, různá oddělení věznice, jídelnu, navštívili jsme i místnost, kde probíhá soud... V rámci úvodní přednášky jsme byli seznámeni s historií, současností a vývojem vězeňství. Promluvili jsme si s vychovateli i o nebezpečí drog a návykových látek vůbec, o trestní odpovědnosti, morálce a zákonech, o principech demokracie. Žáci velmi aktivně diskutovali a zahrnovali zaměstnance otázkami.

Výtvarná exkurze do Národní galerie v Praze

Ve čtvrtek 6. června se 10 žákyň naší školy zúčastnilo výtvarné exkurze do Národní galerie v Praze. Tato exkurze proběhla ve spolupráci a za účasti žáků a studentů MZŠ Stará Paka a SŠGS Nová Paka. Volně tak navázala na tradici výtvarných dílen, které naše školy již několik let spolupořádají.

Exkurze Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod

V pondělí 3. 6. 2019 se vybraní žáci osmé a deváté třídy vydali na exkurzi do chemické laboratoře na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě.

Návštěva žáků z partnerské školy v německém Ortrandu

Letošního branného kurzu 8. třídy se letos zúčastnilo i 10 žáků z naší partnerské školy v německém Ortrandu. Na Benecku se tak spolu s našimi žáky učili základy první pomoci, orientace v terénu i práce s buzolou a mapou. Vyzkoušeli si také hod granátem a střelbu ze vzduchovky.
Pro naše děti tak byl jejich pobyt zároveň příležitostí ke konverzaci v cizím jazyce, většinou angličtině. Někteří naši žáci tuto příležitost využili více, jiní méně.

Konec plavání.

Děti z 3. a 4. třídy ukončily ...

Naši žáci opět zabodovali v dopravní soutěži!

Ve čtvrtek 23. 5. proběhlo okresní kolo ...

Libštátský jarní běh

V sobotu 18. května proběhl již 4. ročník ...

Krásný výsledek našich dívek v soutěži hlídek mladých zdravotníků

V úterý 28.5. 2019 se po vítězství v okresním kole pětice dívek z naší školy- Róza Podzimková, Laura Vašková, Maruška Patzová, Eliška Šádková a Adéla Kosinová vydala do dalšího kole této soutěže, které se konalo v horském hotelu Stráž, nedaleko Rokytnice nad Jizerou a hlavně v přilehlých lesích. Kola se účastnila družstva nejen z celého libereckého ale také z ústeckého kraje, tedy šlo o více než krajské kolo.

Poznávací zájezd do Belgie a Velké Británie

Ve dnech 7.- 13.5. se 13 žáků naší školy zúčastnilo poznávacího zájezdu do Belgie a Velké Británie.

Atletický 3boj

V úterý 21. května ...

První místo v okresním kole Hlídek mladých zdravotníků - parádní úspěch

V úterý 14.5. 2019 se dvě družstva našich dívek vydala do Jablonce nad Jizerou, kde se tradičně každý rok koná okresní kolo Hlídek mladých zdravotníků. Pětičlenná družstva zde absolvují 7 stanovišť- zdravotnické testy, dopravní testy, poznávání bylin, transport zraněných a tři stanoviště kde ošetřují zraněné tak, jako v reálné situaci. Tato soutěž patří určitě mezi soutěže velice obtížné, děti musí být vyzbrojeny nejen obrovským množstvím teoretických znalostí, ale také musí naprosto s přehledem zvládnout praktickou část- ošetřování zraněných.

Vynikající úspěch žáků naší školy v krajském kole branné soutěže

V pátek 10.5. 2019 se družstvo dětí složené ze čtyř chlapců a jedné dívky- Adéla Kosinová, Michal Prášil, Jan Procházka, Jakub Procházka a Kryštof Pour vydalo do areálu vodní nádrže Krystína, aby zde poměřili síly s dalšími 19 družstvy našeho kraje na branné soutěži. Museli co nejrychleji zdolat 5km dlouhou trať, na které měli 7 stanovišť a na každém z nich museli plnit úkoly. Úkoly byly jak praktické- střelba ze vzduchovky, překonání překážky po laně, zdravověda, hod granátem na cíl tak i teoretické- např. slepá mapa našeho kraje či testy z oblasti historie naší vlasti.

Sběr - uzavření soutěže 24.května

Sběrová soutěž bude v tomto školním roce uzavřena v pátek 24. května. Další sběr bude pak započítán do příštího školního roku.

Sběrové čtvrtky

16.5. a 30.5. budou opět sběrové čtvrtky, kdy bude u kontejnerů na tříděný odpad pod školou služba zapisovat přivezený sběr.

Něco o výstavě k historii místní železnice

Ve čtvrtek 9. května se většina našich žáků svezla po železnici a nemuseli kvůli tomu ani jít na zastávku a nastoupit do vlaku. Stačilo přejít libštátské náměstí a vstoupit do sálu kulturního domu, kde zájemce o místní historii pan Fejfar připravil nebývale rozsáhlou výstavu ke 160. výročí vybudování trati Pardubice - Liberec. Já a moji sedmáci jsme přišli hned ráno. Ujal se nás pán v uniformě výpravčího a provedl nás celou výstavou. Bylo na co se dívat. Připomněli jsme si historii včetně už zapomenutých italských dělníků, tzv. barabů.

Stránky

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1