Opatření platná k 15. 11. 2021 a další informace

Nošení ochrany dýchacích cest
Nošení ochrany dýchacích cest a další protiepidemická povinná opatření nenařizuje ředitel ani MŠMT, nýbrž mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví. Škol se týkají zejména mimořádné opatření MZČR o ochraně dýchacích cest, ze kterého vychází povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve škole vždy, kromě výuky v lavicích, HV a TV. Povinnost nošení ochrany dýchacích cest nastává při přítomnosti více než 50 žáků ve třídě.

Nařízení a ukončení karantény

Listopadová knižní nadílka

Je sice teprve začátek listopadu, ale v naší prvostupňové knihovně máme nadílku už nyní!

Díky Výzvě MŠMT Šablony III. jsme rozšířili nabídku pro všechny malé čtenáře a čtenářky o více něž dvacet nových knížek...

Přijďte si vybrat : )

PROJEKTOVÝ DEN S ČERVENÝM KŘÍŽEM

V pondělí 25.10. 2021 se nám podařilo pro děti celé školy uspořádat projektový den s Českým červeným křížem.
Již ráno k nám dorazila speciální sanitka s několika členy této organizace. Ti pro naše děti vytvořili 5 stanovišť a o šesté stanoviště se postarali žáci devátých tříd, kteří také byli požádáni, aby byli modely pro vybraná zranění, do kterých byli vzápětí členy Červeného kříže namaskováni.

Stromečky z drátků

Práci s drátkem a korálky si ...

Akvárium

Sotva začal podzim a už nám začalo chybět...

Muffiny

Že škola není jen samá teorie, ale dokáže ....

Den polytechniky s MAP Semilsko II

Ve středu 29. 9. prožili žáci ze 3., 4. a 5. třídy ...

9. třídy v Krkonoších

V pondělí 18.10.se žáci 9.tříd...

Sférické kino

V pondělí 27.9.2021 za námi přijelo sférické kino. V tělocvičně vznikl velký stan se speciálním projektorem, díky kterému jsme mohli v leže sledovat zvolený naučný program. Na výběr bylo více možností např. tajemství přitažlivosti, výprava do mikroorganismů, tajemství stromů, grossologie, původ života, astronaut, dream to fly… vybral si každý. Dětem se tato akce velice líbila. Byla nevšední, velmi poučná a zaujala je i svým obsahem.

Sběr 2021/2022

I v tomto školním roce sbíráme papír, tetrapaky, petláhve, baterie a drobné elektro. Teď na podzim i kaštany.
Sběr můžete přivézt kdykoli - papír, tetrapaky a petláhve se dávají do barevných kontejnerů před cihelnou pod školou. Množství kusů petek/tetrapaků či kilogramů papíru prosím napište na lístek a předejte na prvním stupni třídnímu učiteli, na druhém stupni pak paní učitelce Kmínkové.
Nebo můžete poslat email: kminkovajana@mzslibstat.cz

Nabídka doučování

Vážení rodiče!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním
pedagogickým institutem České republiky a neziskovými organizacemi spustilo Národní plán doučování.

Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

V naší škole nabídneme doučování všem žákům, kterým poradenské zařízení doporučilo tzv. pedagogickou intervenci a žákům ohroženým školním neúspěchem.

Bližší informace obdržíte od třídních učitelů.

Desatero pro primární prevenci

Naše škola se zapojila do projektu "Desatero pro primární prevenci", který je určen pro žáky druhého stupně ZŠ.

Jedná se o sérii 10 edukativních videoprojekcí, které mohou učitelé volně používat ve výuce. Jednotlivé díly reflektují následující problematiky: šikana a extrémní projevy agrese, stalking, domácí násilí, závislost na alkoholu, závislost na tabáku, látkové závislosti, nelátkové závislosti, poruchy příjmu potravy, syndrom týraného a zneužívaného dítěte a sebepoškozování.

Dofáme, že i tento materiál pomůže v informovanosti a prevenci výše uvedených jevů.

Adaptační mini-kurz žáků 7. třídy

Žáci 7. třídy začali nový školní rok malým adaptačním mini-kurzem. Dva dny, které společně strávili mimo školu v táborovém areálu v Roškopově, využili nejen ke sdílení zážitků z prázdnin, ale i k připomenutí základních pravidel chování...

Doufám, že si všichni společně strávený čas užili a že nám tento pobyt usnadní vzájemnou spolupráci ve škole : )

Výstava "Junák - Skauti a skautky v Libštátě"

Během čtvrtka 2. a pátka 3. září navštívili žáci obou stupňů výstavu "Junák - Skauti a skautky v Libštátě", ktrá se konala již od 21. srpna v Kulturním domě Libštát. Seznámili se na ní s historií místní organizace Junáka - Skauta a vidět mohli nejen řadu fotografií, novinových článků a zápisů z kronik, ale i předmětů, které Skauti při své činnosti používají. Výstavou nás provedl pan učitel Jaroslav Vávra, kterému tímto velmi děkujeme!
Vystavené fotografie a dokumenty byly většinou z archivu pana Jiřího Beldy. Výstavu zorganizoval pan Lubomír Fejfar.

Adaptační kurz žáků 6. třídy ve Strážném

Žáci šesté třídy začali svoje soužití ve společné třídě adaptačním pobytem ve Strážném nad Vrchlabím, kde se od pondělí 6.9. do středy 8.9. vzájemně seznamovali a poznávali.

Stránky

Dnes je

12. 8. 2022, 22:44

Svátek má Klára

Školní výlety, exkurze 2016/17

Projekty

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1