Jste zde

We read! / Čteme!

V hodinách anglického jazyka v 6. třídě se žáci vedle klasické výuky snaží také zdokonalit ve čtení anglického textu a jeho porozumění, a to pomocí zjednodušené četby nakladatelství Oxford University Press řady Dominoes. Tato interaktivní kniha nabízí dětem zábavný zážitek ze čtení a zároveň rozvíjí jejich jazykové dovednosti. Děti samy si pro toto pololetí vybraly z nabídky úrovně STARTER knihy Blackbeard (Černovous) a Kidnap! (Únos!).
Kniha obsahuje 6 kapitol ilustrovaného příběhu; po každé druhé kapitole následuje dvoustrana aktivit k procvičení porozumění přečteného textu. Kniha je doplněna interaktivním MultiROMem, obsahujícím řadu dalších cvičení a her, zaměřených na slovní zásobu, gramatiku a práci s textem. CD ROM lze zároveň použít k cvičením poslechovým, neboť obsahuje zdramatizovanou nahrávku textu, doplněnou hudbou a zvukovými efekty.

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1