Jste zde

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Školní kolo olympiády v  anglickém jazyce proběhne v pondělí 28.1. od 11.35 v učebně AJ ( 8. + 9. třída ) a v úterý 29.1. od 11.35 v učebně AJ ( 6. + 7. třída )

Kategorie A ( 6. a 7. ročník )

1) písemná část a) poslech s porozuměním
b) gramatika

2) ústní část a) krátký úvod, představení (2-3 min.)
b) konverzace na dané téma (4-5 min.)
c) rozhovor o obrázcích (3-4 min.)

Téma:
1) My family
2) My school
3) My daily programme
4) My town, village
5) Hobbies, free time activities
6) Animals, pets
7) Weather, seasons

Kategorie B ( 8. a 9. ročník )

1) písemná část a) poslech s porozuměním
b) znalost reálií
c) gramatika

2) ústní část a) krátký úvod, představení (2-3 min.)
b) konverzace na dané téma (4-5 min.)
c) rozhovor o obrázcích (3-4 min.)
Téma:
1) My family
2) My school
3) My daily programme
4) My town, village
5) Hobbies, free time activities
6) Animals, pets
7) Weather, seasons
8) Clothes and fashion
9) English speaking countries, travelling
10) Cultural life
11) Holidays and celebrations
12) Healthy and unhealthy lifestyle

Ústní část:

Nejprve by se měli účastníci soutěže představit a říci o sobě několik základních údajů (do které třídy/školy chodí, proč se přihlásili do soutěže…)
Další částí je konverzace na dané téma. Hodnotí se schopnost žáka soustředit se na zvolené téma, na bohatost slovní zásoby, na schopnost reagovat na podněty…

Poslední ústní částí je rozhovor o obrázku. Obrázek nemusí ilustrovat hlavní téma, ale bude s ním nějak souviset, aby se dala konverzace na dané téma rozvinout.

Hodnotí se plynulost projevu, správnost, rozsah slovní zásoby, výslovnost a schopnost rozvinout konverzaci.

Zájemci, hlaste se u svého učitele AJ!

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1