Jste zde

Projekt pro 7. třídu

1. Projektový den ve spolupráci s GIO Semily se uskutečnil v pondělí 3. 11. 2014, TÉMA: Teorie čtyř živlů (oheň, voda, vzduch, země). Žáci byli rozděleni do tří skupin a pracovali na třech stanovištích - BIOLOGIE, FYZIKA A CHEMIE, kde si mohli vyzkoušet jednoduché pokusy a měření v těchto oborech.

Vyzkoušeli si elektronické teploměry, pH metry, čidla na měření kyslíku v prostředí, vyráběli "tekuté zlato" anebo pod vývěvou zkoušeli vařit vodu.

Projekt je hrazen EU a přínosné pro žáky bylo především to, že si mohli sami vyzkoušet moderní měřící přístroje, které jsou bohužel pro běžné školy finančně nedostupně.

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1