Jste zde

Nabídka kroužků 2016/2017

Nabídka kroužků MZŠ Libštát pro školní rok 2016/2017

I.stupeň
Sportovní hry – pí Hloušková (3. - 5. tř.) úterý 12.35 – 13.20
Keramika – pí Jandová (3. - 5. tř.) úterý 15.30-17.00 ( 1x za 14 dní )
Kroužek německého jazyka – pí Švábová ( 3.-5. třída ) - termín dle dohody se zájemci
Kroužek anglického jazyka – pí Cardová ( 3.-4. třída ) - termín dle dohody se zájemci
Střelecký kroužek – p. Pechánek (1. - 3. tř.) – úterý od 15.00
Hra na klavír – pí Boudová ( ZUŠ Lomnice nad Popelkou ) – pondělí, úterý
Šachový kroužek – p. Špinka (1. - 3. tř.) - termín dle dohody se zájemci
Další nabízené aktivity: logopedická a dyslektická náprava ( dle dohody s třídním učitelem ).

Cena kroužků je 200,- Kč za pololetí ( keramika 500,- Kč ).

II.stupeň
English Club I. – pí Krejčová ( 5. - 6. tř.) - dle dohody
English Club II. – pí Krejčová (7. - 8. - 9. tř.) – dle dohody
Sportovní hry – pí Mejsnarová ( dívky ) středa 13.45 – 14.30
Sportovní hry – p. Hlava ( chlapci ) středa 13.45 – 14.30
Zdravověda – pí Mejsnarová ( dle dohody se zájemci )
Příprava k přijímacím zkouškám z ČJ – p. Šváb (9. tř.)
Příprava k přijímacím zkouškám z M (2. pol.) – (9. tř.)
Keramika – pí Rulfová (6. - 9. tř.) úterý 15.30-17.00 ( 1x za 14 dní )
Klub vaření - pí Novotná ( pátek odpoledne – dle dohody )
Dívčí klub ( výtvarné techniky, ruční práce ) – pí Chuchlíková ( dle dohody středa nebo pátek )
Hra na klavír – pí Boudová ( ZUŠ Lomnice nad Popelkou ) – pondělí, úterý

Cena kroužků je 200,- Kč za pololetí ( keramika 500,- Kč ).

Formulář přihlášky ( viz níže ) dostanou děti od třídních učitelů, kterým je vyplněné a podepsané od rodičů/zákonných zástupců opět odevzdají : )

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1