záhlaví

Zpráva z realizovaných projektů

Závěrečné monitorovací zprávy projektů z výzvy č. 56 s názvem "Učíme se komunikovat" a z výzvy č. 57 s názvem "Rozvíjíme technické a komunikační dovednosti," realizovaných v rámci OP VK, byly schváleny.

Vzpomínky na Den Země

Jak si žáci jednotlivých tříd zpracovali své zážitky z dubnového Dne Země....

Výlet 6. třídy

Ve čtvrtek 23.6. 2016 se žáci ze 6. třídy vydali na školní výlet do zábavného libereckého parku IQ LANDIE.....

ŠIKOVNÉ "DEVÁŤAČKY"

Mají se čím pochlubit dívky z 9. třídy?

Nejsme zlí

„Nejsme zlí“ byl název jedné z písniček kdysi populární slovenské skupiny Elán a dal by se použít i pro naše žáky......

Preventivní program

Ve středu 22.6. se žáci 5. třídy zúčastnili preventivního programu o kyberšikaně a kriminalitě,.............

Absolventský kurz

Ve dnech 16. a 17. června jsme se s žáky 9. třídy vypravili na Malou Skálu..............

Druháčci v Krkonoších

Ve čtvrtek ráno se 13 druháčků vydalo navštívit Krakonoše. Linkovým autobusem na Zlaté návrší, dál už pak po svých.

Dětská olympiáda v Turnově

Ve čtvrtek 16. června se žáci II. stupně letos naposledy vydali na atletický stadion do Turnova, tentokrát na Dětskou olympiádu. .............

Atletický trojboj- krajské finále

Ve středu 15.6.2016 se žák 4. třídy Bedřich Škoda vydal do Turnova na krajské finále atletického trojboje, kam postoupil ..................

Úřední dny o hlavních prázdninách

Pondělí 11. 7. 2016 a 1. 8. 2016 od 8.30 do 10.30 hodin.

Školní výlet 1. třídy

Ve čtvrtek 26.5. se děti z 1. třídy vydaly spolu se školkou na výlet do Mladé Boleslavi. ..............

Vlastivědné putování

Je určitě mnoho míst, kam lze vyjet na exkurzi, někdy ale s obavami, zdali se bude dětem líbit nebo bude-li hezké počasí.....

Školní výlet 4. třída

Ve čtvrtek 9.6.2016 jsme se s žáky čtvrté třídy vypravili za velice příjemného počasí na školní výlet. .............

Atletický trojboj

Ve středu 8.6.2016 se dva žáci 4.třídy- Matěj Kisza a Bedřich Škoda vypravili do Turnova na okresní kolo atletického trojboje, kam postoupili z kola okrskového. ................

Stránky

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1