záhlaví

Informace o zápisu k povinné školní docházce

Vzhledem ke změně legislativy (§ 36 odst. 4 školského zákona ve znění účinném od 1. 1. 2017) se zápis v letošním roce bude konat 6. dubna 2017 od 9 do 15 hodin v 1. patře budovy školy. S sebou vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněné tiskopisy, které obdržíte v MŠ. Těšíme se na Vaši účast. Mgr. Jana Marková

Zpráva z realizovaných projektů

Závěrečné monitorovací zprávy projektů z výzvy č. 56 s názvem "Učíme se komunikovat" a z výzvy č. 57 s názvem "Rozvíjíme technické a komunikační dovednosti," realizovaných v rámci OP VK, byly schváleny.

Olympiáda v německém jazyce - školní kolo

V pátek 13. ledna proběhlo školní kolo olympiády v německém jazyce. V kategorii pro 9. a 8. třídu se na prvním místě umístila Michaela Horáková (9. tř.) a na druhém až čtvrtém se se shodným počtem bodů umístili Tobiáš Jaško, Jaroslav Polák a Anna Šádková (všichni 9.tř). V kategorii pro 7. třídy soutěžil Matěj Bošek, který společně s Michaelou pojede reprezentovat naši školu v okresním kole na Základní školu F. L. Riegra ve středu 25.1.2017.

Třídní schůzky v pondělí 9.1. a v úterý 10.1.

Třídní schůzky formou hodnocení prospěchu a chování žáka za první pololetí společně s žákem a rodiči ( tzv. hovorové hodiny ) proběhnou v pondělí 9.1. nebo v úterý 10.1. po předchozím telefonickém objednání.

I. stupeň

Objednání termínu schůzky u třídních učitelů ( viz informace v notýsku ).

II. stupeň

Objednání termínu schůzky telefonicky na čísle 481 689 037 nebo 792 204 115:

čtvrtek 5.1.: 12.00-14.00
pátek 6.1.: 9.00-11.30

Vánoční besídka MZŠ Libštát

Značnou část podzimu se učitelé a žáci libštátské Masarykovy školy připravovali na Vánoční besídku.....

CAKE MARKET již popáté

V úterý 20.12. proběhl na naší škole již pátý projektový den na téma anglicky mluvící země, tentokrát Spojeného království Velké Británie a Severního Irska......

"Great Britain" Project Day Competition

I am glad to announce winners of our "Great Britain" Project Day competition.......

Vystoupení v DPS

Stejně jako v předchozích letech i letos navštívilo několik dětí z naší školy obyvatele místního pečovatelského domu. Poprvé si společně zazpívaly i s dětmi z mateřské školy. Potěšily zpěvem vánočních koled i recitací básní a popřály všem hodně zdraví a štěstí do nového roku.

Inspirativní Liberec

Sídlo Krajského úřadu v Liberci se stalo místem setkání žákovských parlamentů devíti škol, mezi kterými byla libštátská škola zřejmě nejmenší, a tudíž i náš šestičlenný parlament. Jeli jsme se do Liberce představit a hlavně něčemu přiučit. A bylo čemu. Velké parlamenty severočeských škol se leckde činí, oplývají řadou nápadů a také aktivních žáků, kteří se nespoléhají jen na učitele. Vymýšlejí a sami organizují. Na úvod setkání se každá delegace představila a řekla něco o své práci a problémech. Následovaly hry, diskuze, výměna zkušeností.

Sbírka "Skutečný dárek"

V posledních předvánočních týdnech mají naši žáci a zaměstnanci možnost přispět na sbírku humanitární společnosti Člověk v tísni ( www.skutecnydarek.cz ). Kdy jindy než před Vánoci je dobré si připomenout, že ne pro všechny děti je chození do školy nebo pravidelné jídlo samozřejmostí?
V prostoru školního kiosku je tedy umístěna kasička, do které může přispět každý, kdo se rozhodne, že místo koupě sušenky věnuje své drobné na pomoc potřebným.

Pozvánka na Vánoční besídku

Masarykova základní škola Libštát Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ BESÍDKU, která se koná v tělocvičně školy v úterý 20.12.2016 od 16.00 hodin ( vstup bočním vchodem ). Pestrý program žáků školy, prodej drobných dárků, malé občerstvení. Vstupné dobrovolné!

Projektový den "Great Britain" ( již popáté )

Vážení rodiče!

Rádi bychom vás informovali o tom, že v úterý 20.12. proběhne na naší škole již pátý ročník projektového dne pro 2. stupeň, tentokrát na téma „Velká Británie“.
Během dne budou mít žáci možnost získat zábavnou a netradiční formou mnoho nových informací o této zemi. Bude platit mimořádný rozvrh se začátkem vyučování v tradičních 8 hodin; o konci vyučování pro jednotlivé třídy budete včas informováni ( nejdéle však ve 14.00 ).

Deváťáci v Drážďanech

Ve čtvrtek 8.12. jsme jeli vlakem s p. Cardovou a p. Krejčovou do hlavního město Saska Drážďan. Už na nádraží se k nám připojili žáci z naší partnerské školy v Ortrandu. Společně jsme pak vyrazili poznat historickou část města a vánoční atmosféru nejstaršího vánočního trhu v Německu. Letos už má 582 let. Velmi se nám tam líbilo. Počasí se také podařilo. Bylo to super. Mohli bychom jet zas.
Ladislav Prášil, 9. třída

Organizované řádění v mezích školního řádu

Mikulášská tradice se mění. Hodný nadělující Mikuláš je stále více zatlačován zlými čerty s hororovými maskami, všeobecným veselím, někdy až blázněním.....

Vánoční divadelní představení Studia dell´ arte

Předvánoční čas byl odedávna nejtajemnějším obdobím roku, opředeným starými pohanskými zvyky a pověrami. Z těchto starých obyčejů dnes známe už jen zlomek...

Stránky

Dnes je

19. 1. 2017, 03:15

Svátek má Doubravka

Přihlášení

ProjektyDrupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1